Your company. United.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là gì?
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website

Tìm những người dùng Bitrix24 gần bạn

5,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC
Bitrix24 tại chỗ

Bạn có thể sử dụng phiên bản Bitrix24 tự lưu trữ để chạy trên máy chủ của bạn. Bạn sẽ có kiểm soát toàn diện đối với dữ liệu, truy cập mã nguồn và các công cụ bổ sung như bộ phận hỗ trợ và học tập điện tử, cũng như các tùy chọn tích hợp và tùy chỉnh.

Bạn muốn thử?