Công cụ

Truy cập hàng chục công cụ miễn phí để quản lý khách hàng, tác vụ và dự án, hỗ trợ khách hàng, giao tiếp nội bộ và thương mại điện tử.
Truyền thông
Trò chuyện & Video
Công cụ giao tiếp trong thời gian thực cho các nhóm làm việc hiệu quả.
Lịch
Lịch cá nhân, chung và nhóm với bộ lập lịch và thư mời.
Intranet xã hội
Mạng Intranet kết hợp mạng xã hội cá nhân.
Email
Biến email thành các tác vụ, sự kiện lịch hoặc cuộc thảo luận chỉ với một nhấp chuột.
Quản lý tài liệu
Lưu trữ tập tin trực tuyến, chia sẻ tập tin và quản lý tài liệu.
Nhóm người dùng
Nhóm làm việc và nhóm người dùng không giới hạn cho toàn bộ tổ chức của bạn.
Hệ thống Nhân sự
Hệ thống quản lý nhân sự và công cụ HR.
Tác vụ và dự án
Biểu đồ Gantt
Biểu đồ Gantt in được và quản lý dự án trực quan.
Quản lý tải trọng công việc
Xem ai đang bận, rảnh, khi nào và làm gì.
Kanban
Bảng Kanban tùy chỉnh cho các tác vụ và dự án.
Theo dõi thời gian
Theo dõi thời gian và báo cáo thời gian tự động và thủ công.
Tác vụ phụ thuộc
Bốn loại tác vụ phụ thuộc (FF, SS, FS, SF).
Khuôn mẫu tác vụ
Tự động tạo các tác vụ lặp lại và tác vụ từ khuôn mẫu.
Nhóm làm việc dự án
Đầy đủ tính năng lập kế hoạch và quản lý dự án.
Người dùng bên ngoài
Hợp tác trên các tác vụ và dự án với thành viên nhóm từ bên ngoài.
CRM
Quản lý đường ống
Quản lý đường ống giao dịch và bán hàng với số đường ống vô hạn.
Quản lý mối
Các công cụ tạo, chốt và đánh giá mối.
Báo giá và lập hóa đơn
Báo giá và lập hóa đơn miễn phí, không giới hạn trong CRM.
Tự động hóa bán hàng
Hàng chục quy tắc và kích hoạt để tự động hóa bán hàng và tiếp thị.
Tiếp thị qua email
Tiếp thị miễn phí qua email, email kích hoạt, khuôn mẫu email.
Hỗ trợ khách hàng
Trung tâm liên hệ và hỗ trợ khách hàng đa kênh.
Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm trực tuyến đầy đủ tính năng trong CRM.
Thanh toán trực tuyến
Chấp nhận thanh toán trực tuyến (PayPal, Stripe, Braintree, Skrill, v.v.).
Trung tâm Liên hệ
Mạng Xã hội
Công cụ hỗ trợ khách hàng đơn giản cho các mạng xã hội phổ biến.
Telephony
Tổng đài trên đám mây cho cuộc gọi đến và đi.
Trò chuyện trực tuyến
Tiện ích trò chuyện trực tuyến nhúng được cho website và trang đích đến.
Email
Bộ phận hỗ trợ khách hàng và tạo phiếu qua email.
Trình nhắn tin
Giao tiếp với khách hàng của bạn sử dụng các trình nhắn tin phổ biến.
Biểu mẫu liên hệ
Các biểu mẫu liên hệ, phản hồi và yêu cầu gọi lại.
Website
Lưu trữ miễn phí
Băng thông miễn phí, không giới hạn cho các website được tạo với Bitrix24.
Trình biên tập trực quan
Trình biên tập theo khối trực quan, dễ sử dụng. Không cần HTML.
Khuôn mẫu website
Hàng chục khuôn mẫu đẹp, miễn phí cho từng ngành.
Trang đích đến
Số trang đích đến vô hạn với biểu mẫu chốt và tích hợp CRM.
Cửa hàng trực tuyến
Nền tảng thương mại điện tử miễn phí bên trong (beta, số lượng giới hạn).
Tên miền riêng
Có thể sử dụng miễn phí tên miền riêng.
Tên miền miễn phí
Tên miền miễn phí của Bitrix24.site và Bitrix24.shop.
Nhạy
Các website thân thiện với di động và máy tính bảng có thể thích ứng với từng thiết bị.
5,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24